Loader
 

regulament concurs

REGULAMENT CONCURS «E timpul tau ! »

SECTIUNEA 1. Organizator:
Concursul « E timpul tau ! » este organizat de SMART STREAMING S.R.L., cu sediul in str.
Măgurei, nr. 8, sectorul 5, Bucuresti, Romania, CUI RO34784409, J40/8734/2015, e-mail:
ceo@teamvisionstudio.ro.
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii
pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei
aplicabile in Romania.

SECTIUNEA 2. Locul si perioada de desfasurare a concursului:
Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Instagram TeamVision
(https://www.instagram.com/teamvision_men/) in perioada 12.06.2020 – 25.06.2020, cu
extragerea premiului pe 26.06.2020.
SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, indiferent de
nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile
prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida
participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei
constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate
participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs
este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau
necorespunzatoare in completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani, un cont
de Instagram, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont
de utilizator va puteti creea un cont nou.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul
de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs
exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina teamvisionstudio.ro si de pe pagina oficiala de
Facebook si Instagram.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 12 Iunie – 25 Iunie 2020, astfel:
1. Urmareste pagina oficiala https://www.instagram.com/teamvision_men/
2. Apreciaza si distribuie postarea pe pagina ta de instagram
3. Mentioneaza 3 prieteni in comentarii

Simpla devenire de fan pe contul de Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este
necesara si postarea pe tabul de concurs a ideii de distactie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se va acorda un Ceas Tommy Hilfiger, Ceas cronograf cu bratara metalica, Albastru inchis.
Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in
bani. In cazul refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator
insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres
si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale
conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiul.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti utilizand site-ul www.random.org, in ziua de 26
Iunie 2020

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorului concursului de pe Instagram i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24
de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fii contactat prin mesaj pe Instagram sau prin intermediul
datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele
pe pagina TeamVision de pe Facebook.
In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de catre Organizator sau
daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, utilizand
acelas mecanism.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin
de el.
Castigatorul va intra in posesia premiului, incepand cu data 29 Iunie 2020, astfel:
1. Dupa extragere, SMART STREAMING S.R.L. va solicita datele de contact (adresa si numar de
telefon) ale castigatorului in vederea acordarii premiului.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea
ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 25 Iunie 2020, ora 24.00 si poate inceta inainte de
termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila
derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul Team Vision. Prin
participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.
Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare
legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre SMART STREAMING S.R.L. si participantii la concurs, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.